Cây Tre Việt Nam

ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA TRE Tre-trúc thuộc lớp thực vật một lá mầm, họ Hoà thảo (Poaceae), họ phụ Tre-trúc (Bambusoideae).   Tre là tên thuần Việt, Trúc là tên Hán Việt. Người Trung Quốc gọi chung tất cả các loài Tre có thân mọc cụm, thân mọc phân tán và thân […]

BWG Bamboo, BWG, Cây Tre Việt, news, Tin tức, tre việt nam, viet nam bamboo