Bamboo Rig Mat, high strength mat bamboo

Bamboo Rig Mat, Bamboo access mat, Laminated Veneer Bamboo LVB…là tấm lót đường bằng tre chỉ duy nhất có ở BWG. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi đối tác chiến lược của BWG đến từ Canada: Crocodiles Products INC. Sản phẩm này thay thế cho tấm lót đường bằng kim loại hay gỗ […]

BWG tấm lót đường, tấm trải đường